Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Hikayenin Özellikleri Nedir

1. Hikaye yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları anlatır.
2. Romanlara göre olaylar çok daha kısa anlatılır.
3. Hikayelerin olay ve durum olmak üzere iki ayrı türü vardır.
4. İlk hikaye örneği Boccaccio’nun  Decameron adlı eseridir.
5. Türk edebiyatındaki ilk hikaye kitabı ise Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat’idir.
6. Hikayeler dört yapı unsurundan oluşmaktadır: olay, kişi, zaman ve mekan.
7. Romana göre kişi sayısı daha azdır.
8. Hikayede plan şu şekildedir: serim, düğüm ve çözüm.


Hikayenin Özellikleri Resimleri

 • 2
  Hikaye kavram haritası şeması 1 ay önce

  Hikaye kavram haritası şeması

Hikayenin Özellikleri Sunumları

 • 2
  Önizleme: 1 ay önce

  Hikaye nedir? Slayt sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Yaratıcı Yazarlık Hafta III

  2. Sayfa
  Düz yazının en zor, en zahmetli formu:Öykü

  3. Sayfa
  Kısa öykü, surata indirilmiş bir şamar gibidir. İndirildiği anda acıtmalı, kendini hemen hissettirmeli ve saatlerce geçmeyecek kırmızı kızarıklık bırakmalıdır.Martin Booth

  4. Sayfa
  Öykü/Hikaye Nedir?

  5. Sayfa
  “Olmuş ya da olabilmesi mümkün olayları anlatan kısa yazılar” “İnsan yaşamından gerçeğe uygun kesitler sunan, bunu yere, zamana bağlayarak yapan” yazı türü.

  6. Sayfa
  Öykü, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır.Hikayede olay ya da durum söz konusudur. Bu olay ya da durum kişilere bağlanır.Olay ya da durumun gerçekleştiği yer ve zaman belirtilir. Bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur.Öykü Türünün Özellikleri

  7. Sayfa
  Hikayede düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır.Hikaye, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığı ile tek ve yoğun bir etki uyandırması, az sayıda karaktere yer vermesiyle roman ve diğer anlatı türlerinden ayrılır.

  8. Sayfa
  Hikayede temelde bir olay vardır ve olaylar genelde yüzeyseldir.Öyküde ele alınan kişiler çoğu zaman yaşamlarının belli ve kısa bir anı içinde izlenir.Karakterlerin yalnız bir yüzü içinde durulur; ayrıntılaragirilmez.

  9. Sayfa
  Hikaye kısa bir edebiyat türü olduğu için ayrıntıya fazla girilmez. Olayın ya da durumun öncesi okuyucuya sezdirilir. Okur bazı sözcüklerden yararlanarak ve düş gücünü kullanarak kişiler hakkında ya da olaylar ve durumlarla ilgili yargılara ulaşabilir.

  10. Sayfa
  Hikayenin Öğeleri

  11. Sayfa
  Olay ve DurumKişi ve KarakterYer ve ZamanAnlatım Yöntemi

  12. Sayfa
  Olay ve Durum Her öykü bir olay ya da duruma yaslanır. Olay ve durum hikayeyi oluşturan öğelerin başında gelir. Yağmurun yağmasından, bir kişinin öldürülmesine, evlenmeden, doğuma varıncaya dek her şey olay bağlamı içinde düşünülebilir. Aynı şeyi durum kavramı için de söyleyebiliriz.İnsanın insanla, insanın doğal ve toplumsal çevresiyle ya da insanın kendisiyle olan çatışması, ilişkileri öyküde bir soruna dönüşür. Yazar öykünün içerdiği sorunu giriş, gelişme, sonuç düzeniyle okuyucunun ilgisini ayakta tutacak şekilde çözer. OLAY VE DURUM

  13. Sayfa
  Kişi ve KarakterHer öykü ister olaya isterse duruma yaslansın insansız olmaz. Roman türünde olduğu gibi karakter kişinin huy ve davranış özelliklerine verilen addır. Ancak bu özellik roman türünde olduğu gibi bütün boyutu ile verilmez; tek bir doğrultuda gelişen karakter ağır basar.Kişi ve karakter

  14. Sayfa
  Yer ve ZamanHer öykü bir olaya, bir duruma ya da olay ve durumlar zincirine yaslanır. Bu olay ve durumların belli bir yerde belli bir zaman dilimi içinde geçmesi gerekir. Yer ve zaman öğesi olmadan hiçbir olay, hiçbir durum düşünülemez. Bu yönden öykülenen olay ve duruma bağlı olarak yer de zaman da değişir.Yer ve zaman

  15. Sayfa
  Anlatım YöntemiAnlatım yöntemi de öyküyü oluşturan temel öğelerden biridir. Anlatanın tutumuna, anlattığıyla ilişkisine anlatım yöntemi denir. Anlatım yöntemi

  16. Sayfa
  Anlatım YöntemiGenellikle tüm öykü ve romanlarda iki anlatım yöntemi kullanılır. Birinci kişili anlatımÜçüncü kişili anlatımAnlatım yöntemi

  17. Sayfa
  Anlatım YöntemiGeleneksel olarak öteden beri kullanılan anlatım yöntemidir. Birinci kişi başından geçen bir olayı, içinde bulunduğu bir durumu, gözlem ve izlenimlerini bize anlatır. Bu tür anlatımın okur için sağladığı yakınlık, canlılık gibi üstün yanları vardır.Birinci Kişili Anlatım

  18. Sayfa
  Anlatım YöntemiÖyküyü üçüncü kişi anlatır. Anlatıcı her şeyi bilir, sınırsız bilgisi vardır. İstediği gibi davranır. Öyküyle okuyucunun arasına anlatıcı girer.Üçüncü Kişili Anlatım

  19. Sayfa
  Öykü TürleriOlay öyküsüDurum ve kesit öyküsü

  20. Sayfa
  Öyküde ağır basan öğe olaydır. Olayın akışıyla olayın zaman öğesi arasında düzenli bir bağlantı vardır.Serim, düğüm, çözüm bağlamı içinde gelişen öyküde olay yoluyla okuyucunun ilgisi diri tutulmaya çalışılır. Önce gerilimi arttırır ,sonra gerilimi düşürür. Edebiyatımızda Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Orhan Kemal, Yakup Kadri, Sadri Ertem, Sabahattin Ali ve Necati Cumalı gibi yazarlarımız olay öyküsünün örneklerini vermişlerdir.Olay ÖyküsüMaupassant tarzı hikaye

  21. Sayfa
  Bir olayı değil, günlük hayatın herhangi bir kesitini alıp anlatan öykülerdir. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir. Fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılır.Bu tür öykülerde serim, düğüm, çözüm gibi bölümlere rastlanmaz. Belirli bir sonucu da yoktur. Konular günlük yaşamın içinden gelişigüzel çıkarılır.Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık durum öyküsü yazan yazarlarımızdandır.Durum ve Kesit ÖyküsüÇehov tarzı hikaye

  22. Sayfa
  Öykü Türünün Kurucusu Kimdir?

  23. Sayfa
  Giovanni Boccaccio - Decameron

  24. Sayfa
  1348'de Avrupa'da büyük bir veba salgını olur. Salgın boyunca tanık olduğu olaylarla etkilenen Boccacio, 1348'de başlayıp, 1351'de bitirdiği DECAMERON da salgın günlerinin Floransasını ele alır.10 gün boyunca anlatılan 100 öyküden oluşur. Günde 10 öykü anlatılır. Her günü bir kral ya da kraliçe yönetir. Bunlar veba salgınından kaçmak için toplanan yedi genç kadınla(Pampinea, Filomena, Lauretta, Emilia, Ellisa, Fieametta ve Neifile) üç erkektir (Panfilo, Filostrato, Dioneo).

  25. Sayfa
  Bu gençler, gönüllerince yaşayarak gülüp eğlenmek, aklın sınırları dışına taşmayan zevkler tadabilmek amacıyla önce Fiesole dolaylarında bir evde, sonra bir şatoda konaklar. Her gün Cumartesi ve Pazar dışında, öğleden sonra bir öykü anlatır. Öykünün konusunu, o gün kim kral ya da kraliçe olduysa o belirler. Birinci ve dokuzuncu günde ise herkes dilediği öyküyü anlatır. Böylece yüz öykü anlatılmış olur.Mutluluklar, kadın erkek ilişkileri, gönül yaraları, yerinde verilen yanıtlar, çıkar peşinde koşan din adamları öykülerin başlıca konularını oluşturur.

 • 1
  Önizleme: 1 ay önce

  Hikaye Nedir Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Hikaye

  2. Sayfa
  HİKAYEHikaye: Yaşanmış ya da yaşanabilecek şekilde tasarlanmış olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde anlatan türe hikâye denir.HİKAYENİN UNSURLARI:Olay: Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.Zaman : Olayın yaşandığı dönem, an mevsim ya da gündür.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Hikaye türleri1) Olay Hikayesi :Bir olayı ele alarak, serim, düğüm, çözüm plânıyla anlatıp bir sonuca bağlayan öykülerdir. Kahramanlar ve çevrenin tasvirine yer verilir Bir fikir verilmeye çalışılır; okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır. Bu tür, Fransız yazar Guy de Maupassant ( Guy dö Mopasan) tarafından yaygınlaştırıldığı için “Mopasan Tarzı Hikâye” de denir.Bu tarzın bizdeki en önemli temsilcileri: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Reşat Nuri Güntekin’dir.style.visibilityrstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  2. Durum (Kesit) Hikayesi: Bir olayı değil günlük yaşamın her hangi bir kesitini ele alıp anlatan öykülerdir Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz Belli bir sonucu da yoktur. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir; fikre önem verilmez, kişiler kendi doğal ortamlarında hissettirilir. Olayların ve durumların akışı okuyucunun hayal gücüne bırakılır.Bu tarzın dünya edebiyatında ilk temsilcisi Rus yazar Anton Çehov olduğu için “ Çehov Tarzı Hikâye” de denir.Bizdeki en güçlü temsilcileri : Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal ve Tarık Buğra’dırstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  5. Sayfa
  3) Ben Merkezli Hikaye : İnsanların her gün gördükleri fakat düşünemedikleri bazı durumların gerisindeki gerçekleri, hayaller ve bir takım olağanüstülüklerle gösteren hikâyelerdir.Hikâyede bir tür olarak 1920’lerde ilk defa batıda görülen bu anlayışın en güçlü temsilcisi Fransız Kafka’dır. Bizdeki ilk temsilcisi Haldun Taner’dir. Genellikle büyük şehirlerdeki yozlaşmış tipleri, sosyal ve toplumsal bozuklukları , felsefi bir yaklaşımla, ince bir yergi ve yer yer alay katarak, irdeler biçimde gözler önüne serer.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Hikayede dil ve anlatım: Hikâyenin dili açık, akıcı ve günlük konuşma dilinden farklı olarak, etkili sözcük, deyim atasözü ve tamlamalarla zenginleştirilmiş güzel bir dil olmalıdır.Anlatıcı:  Hikâye kahramanlarından birinin ağzından yapılan anlatım “hikâyede birinci kişili anlatım” ; yazarın ağzından anlatılanlar “hikâyede üçüncü kişili anlatım” denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  Hikayenin bölümleri 1) SERİM: Hikayenin giriş bölümüdür.Bu bölümde olayın geçtiği çevre , kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.2) DÜĞÜM : Hikayenin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür.3) ÇÖZÜM : Hikayenin sonuç bölümü olup merakın bir sonuca bağlanarak giderildiği bölümdürAncak bütün hikayelerde bu plân uygulanmaz , bazı öykülerde başlangıç ve sonuç bölümü yoktur .Bu bölümler okuyucu tarafından tamamlanır.style.visibilityppt_xppt_yrrrrppt_xppt_yrrrrppt_xppt_yrrrrppt_xppt_yrrrr

  8. Sayfa
  HİKAYENİN TARİHİ GELİŞİMİHikâyeye bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio’dur. XVI. Yüzyılda yazdığı “Decameron” adlı eseriyle ilk öykü örneğini vermiştir. Rönesans’ın etkisiyle de XIX. Yüzyıl edebiyatının en yaygın türü olmuştur.Bizde, destanlar, halk hikâyeleri , ve masallarla eski bir temeli olan bu tür, 14 ve 15.yüzyılda “Dede Korkut Hikâyeleri” ile destandan halk hikayeciliğine geçişin ilk örnekleri verilmiştir.19. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte batılı anlamda ilk örneğini Ahmet Mithat Efendi “Letaif-i Rivayet ( söylene gelen güzel şeyler) adlı eserini yazarak vermiş; “Kısadan Hisse” ile bu türü geliştirmiş, Sami Paşazade Sezai : “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. Bağımsız bir tür olma özelliğini ise Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin’le kazanmıştır.

Hikayenin Özellikleri Videoları

 • 3
  1 ay önce

  Hikaye Nedir? Hikayenin Özellikleri - Hikaye Türleri

 • 1
  1 ay önce

  Hikaye nedir? Özellikleri nelerdir?

Hikayenin Özellikleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Hikayenin Özellikleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Hikaye kavram haritası şeması
Yazı İşlemleri